Ara
 
Tools
Categories

Genel Bilgiler

Reference Number: AA-00227

Alantron API sistemine bağlanmak için bayilik başvurusunun yapılmış olması ve onaylanmış olması gerekmektedir.

Bayilik başvurusu için: https://www.alantron.com/turkce/alan-adi-bayiligi.to


  • İletişim html formatında yapılmaktadır, dolayısı ile kullandığınız programlama dilinden bağımsızdır. Örnek olarak cURL ile kullanabilirsiniz.
  • Bağlantı sadece https portu üzerinden mümkündür.
  • Cevap formatları Json veya XML formatında alınabilir. Hangi formatta yanıt istediğinizi query stringde belirtebilirsiniz. Yanıtı istediğiniz json veya XML parser ile açabilirsiniz.
  • Komut başarı ile uygulandığında dönüş html statü kodu 200 olacaktır. 
  • Komut hata dönerse dönüş arrayinde hata açıklaması bulunacaktır.
  • Authentication komut satırında yapılmaktadır.
  • Sadece ön tanımlı IP adreslerinden API sistemine bağlanılabilir. Bağlantı yapacak IP adresinin Formlar/API sayfasında girilmiş olması gerekmektedir.

Örnek (JSON):

curl -s -X GET "https://api.alantron.com/action.json?type=checkavailability&resellerno=1111&resellerpwd=sifre&lang=tr&responsetype=json&domain=alanadim&tld=com&extratlds=yes"

resellerno : Formlar/API sayfasında "API resellerno" olarak belirtilen kod.

sifre : Formlar/API sayfasında "API password" olarak belirtilen kod.

Yanıt:

{"alanadim.biz":{"status":"available"},"alanadim.ru":{"status":"available"},"alanadim.cc":{"status":"available"},"alanadim.net":{"status":"taken"},"alanadim.pro":{"status":"available"},"alanadim.tv":{"status":"available"},"alanadim.org":{"status":"taken"},"alanadim.asia":{"status":"available"},"alanadim.co":{"status":"available"},"alanadim.com":{"status":"taken"},"alanadim.eu":{"status":"available"},"alanadim.de":{"status":"available"},"alanadim.name":{"status":"taken"},"alanadim.info":{"status":"available"},"alanadim.com.tr":{"status":"taken"}}

Örnek (XML):

curl -s -X GET "https://api.alantron.com/action.json?type=checkavailability&resellerno=1111&resellerpwd=sifre&lang=tr&responsetype=xml&domain=alanadim&tld=com&extratlds=yes"

Yanıt:

<?xml version="1.0"?>
<durum><alanadim.biz><status>available</status></alanadim.biz><alanadim.ru><status>available</status></alanadim.ru><alanadim.cc><status>available</status></alanadim.cc><alanadim.net><status>taken</status></alanadim.net><alanadim.pro><status>available</status></alanadim.pro><alanadim.tv><status>available</status></alanadim.tv><alanadim.org><status>taken</status></alanadim.org><alanadim.asia><status>available</status></alanadim.asia><alanadim.co><status>available</status></alanadim.co><alanadim.com><status>taken</status></alanadim.com><alanadim.eu><status>available</status></alanadim.eu><alanadim.de><status>available</status></alanadim.de><alanadim.name><status>taken</status></alanadim.name><alanadim.info><status>available</status></alanadim.info><alanadim.com.tr><status>taken</status></alanadim.com.tr></durum>


Hata Kodları status hata
 decriptionHata açıklaması
 durum kodu HTTP status code
 kod İşlem kodu
 mesaj İşlem mesajı

,

Kısıtlamalar/Uyarılar/Bilgiler

  • Hatalı şifre için sistem herhangi bir uyarı vermemektedir. 3 defa hatalı şifre denemesinden sonra 10 dakika IP bloklaması olmaktadır.
  • Belirli bir IP adresinden belirli bir süre içinde belirli bir sayıdan fazla talep ulaşması durumunda "HTTP status "403 - Forbidden" dönmektedir.
  • Servis bakımı yapıldığında "HTTP Status "503 - Service Unavailable"  dönmektedir.www.alantron.net