Alantron.com Gizlilik Politikası

Alantron bilgilerinizin gizliliğine saygı duyar. Gizlilik Politikası Sözleşmesi bu konuyu ele alışımızın elektronik ortamda nasıl uygulandığını açıklar niteliktedir. Bu politika size ait olan bilgilerin nasıl işlenmesi gerektiği konusundaki bakış açınız ön plana alınarak tasarlandı. Bu Sözleşme bizim size ait olan bilgileri ne sebeble ve hangi amaçla olursa olsun bu sözleşmeyle çelişen bir şekilde kullanmayacağımıza dair kurumsal garantimiz ve sözümüzdür.Gizlilik Politikası Sözleşmesi genel olarak kişisel bilgilerinizin korunmasını Alantron garantisi altına aldığımız konusunu işler. Sözleşme şu konularda sizi bilgilendirir:Şu konularda size seçenek sunulmaktadır:Şu konularda Alantron teminat vermektedir:Alantron yukarıda listelenen bütün teminatların arkasında durmaktadır.Müşterilerimizi Daha İyi Tanımak

Alantron müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için varolmuştur. Bu da sadece yaratıcı teknik hizmetleri sağlamaktan daha fazlasını ister. Bunu başarmak için sizi ve ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamamız gerekiyor. Bizim bu işe talip olmamızın temel nedenide zaten sizi daha iyi anlayabilmemiz ve ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap verebileceğimizi düşünmemizdir.Sizi esas olarak kayıt olma aşamasında sağladığınız bilgilerden ve kullandığınız servislerden tanıyabiliyoruz. Bize sağladığınız bilgiler temel iletişim bilgilerinden, ödeme şeklinize ve sunucularınızın teknik konfigurasyon tercihlerine kadar alanı kapsamaktadır. Alantron’un online servisinde (www.alantron.com) yapılan alanadı başvurusu sırasında alınan bilgiler elimizdeki sizinle ilgili ilk bilgiler olmaktadır. Sizden almamız gereken bu bilgiler diğer türlüsü belirtilmemişse ICANN organizasyonunun bize almamızı zorunlu kıldığı temel bilgilerdir. Hizmetlerimizi satın aldığınızda doğru, eksiksiz ve güncel bilgilerinizi sürekli olarak sağlayacağınızı kabul ediyorsunuz.Hizmetlerimizi almaya başladıktan sonra sizinle hesabınız, hizmetlerimiz hakkında sorduğunuz teknik sorular veya bu hizmetler hakkındaki diğer konular sebebiyle temasa geçebiliriz. Size hizmetlerimiz ve bunların durumları hakkında bilgiler verebiliriz. Bu iletişim sizinle daha iyi bir ilişki için gerekli ve ihtiyaçlarınızın tam olarak ve yüksek kalitede karşılanması için gerekli olabilir. Bu bilgiler sizi daha iyi tanımamıza ve ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu sebeble sizinle olabilecek olan iletişim haklarımızı saklı tutuyoruz.İşlevsel ve kalite düzeyimizi daha ileri seviyelere götürebilmek için size sağladığımız bilgileri ve hizmetleri nasıl kullandığınızı, örneğin alanadı trafiğinizi kaydederek veya hizmetlerimizde sistemimizden yararlanan üçüncü şahısların bilgilerini veri tabanımıza kaydederek sağlayabiliriz.Sizden veya sizin hakkınızda edindiğimiz diğer bütün bilgiler kaybı, çalınmayı, kötü kullanımı, izinsiz girişi, açıklamayı, değiştirmeyi ve silinmeyi önleyecek donanıma sahip sistemlerde korunmaktadır. Ayrıca bize gönderdiğiniz önemli bilgileri iletişim esnasında yüksek güvenlik seviyesini koruyabilmek için şifreliyoruz. Kredi kartı bilgileriniz yüksek donanım ve güvenlik seviyesine sahip bankamızdan şifreli bir kanal üzerinden alınmaktadır. Sizin bize sağladığınız her bilgi ve Hesap Yönetimi bölümünde yaptığınız bütün işlemler Secure Socket Layer (SSL) şifrelemesi ile sizin bağlantı noktanızdan bizim bağlantı noktamıza kadar şifreli gelmektedir. Web tarayıcınızdaki güvenlik imgesini tıklayarak güvenlik seviyesini ve bizim SSL sertifikamızı inceleyebilirsiniz.Üçüncü Şahıs Reklamları ve Cookie’ler

Üçüncü şahıs reklam şirketlerinin web sitemizde veya Alantron’un her hangi bir web sitesinde reklam vermesine izin verme hakkını saklı tutuyoruz. Bu reklamlara izin vermemiz neticesinde bu firmalar sabit diskinize özel bir ‘cookie’ yerleştirebilir veya onu tanıyabilirler. Bunu kendi reklamlarının verimliliğini ve sizi ilgilendirebilecek ürünleri daha iyi anlamak için yapabilirler. Ne varki hiç bir şekilde sizin ad, soyad, adres, e-posta adresi veya telefon numaralarınıza erişemezler. Bu konulardaki seçeneklerinizi daha iyi öğrenmek veya tercihlerinizi bildirmek için bizimle support@alantron.com adresinden temasa geçebilirsiniz.Bilgi Düzeltme ve Bilgi Değişiklikleri

Kayıtlarımızdaki bilgileriniz, örneğin adresiniz ve iletişim bilgilerinizi değiştirebilme imkanı size verilmiştir. Bilgilerinizi değiştirmek için ilk ziyaret etmeniz gereken yer Hesap Yönetimi sayfalarıdır. Bu bilgileri her zaman ve istediğiniz sıklıkta değiştirebilirsiniz. Eğer bilgilerinizi değiştirme konusunda bir zorlukla karşılaşırsanız lütfen bizimle support@alantron.com adresinden temasa geçiniz.Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?Sizden aldığımız bilgileri kurumsal işlevlerimizi düzenlemek ve geliştirmenin yanısıraamaçları için kullanıyoruz.Topladığımız bilgileri kurumsal verimliliğimizi arttırmanın yanısıra kullanıcılarımızın sitemizi kullanma verimliliğini de arttırmak amacıyla kullanıyoruz. Örneğin web sitesi trafiğini bireysel kullanıcı trafiği ile eşleştirmek ne kadar müşterimizin hangi sayfaları kullandığını ve bu sayfaları toplam verimliliği geliştirmemiz için nasıl düzenlememiz gerektiğini anlamamızı sağlar. Ayrıca kullanım istatistiklerini ziyaretçilerin tarayıcı türlerine, alanadlarına, yönelim noktalarına veya MIME türlerine göre de kategorize edebiliriz.Sistemimiz zaman zaman ‘ cookie’ kullanabilir. Bunun ile sizin bir defa girdiğiniz bilgilerin tekrar tekrar girilmesini önlemeyi amaçlayabiliriz. Yalnız şunu da not etmek gerekir ki ‘cookie’ler sizin sağladığınızdan daha fazla bir bilgiyi elde edemezler. Örneğin bilgisayarınızı inceleyemezler.Eğer tarayıcınızı ‘cookie’ ler için ihtar vermeye ayarladıysanız, her cookie bir ihtar alabilirsiniz. Tarayıcınızı ayarlayarak cookieleri reddedebilirsiniz ama bu bazı web sayfalarının doğru çalışmasını engelleyebilir.Son olarak, sizden aldığımız bilgileri hesabınızı veya aldığınız hizmeti engelleyecek önemli uyarıları veya bilgileri iletmek veya sizi ilgilendirebilecek genel bilgileri göndermek, haberler, anonslar, anketler, yarışmalar, çekilişler, yeni ürün ve hizmetlerimiz veya iş ilişkisi içinde olduğumuz diğer firmalardan yapılacak ürün tanıtımları için kullanabiliriz. Bu tür iletişimlerin size ulaşımını engellemek için size gönderilen mesajın içeriğinde bulunan mesajları engelleme prosedürünü takip etmeniz yeterli olacaktır. Fakat şunu da hatırlatmak isteriz ki size olan hizmet zorunluluklarımızı yerine getirmemiz için sizinle bazı konularda temasa geçmeye devam etmek zorunda kalabiliriz.Bilginizi Kimlerle Paylaşıyoruz?“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (ICANN) ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde her alanadına ilişkin , alanadıyla ilişkili yetkililerin adları, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini içeren bir veritabanını herkesin ulaşımına açmak zorundayız. Alanadı kayıt ücretlerinin ödenme durumunu ve alanadlarının işlerlik statüsünü de bildirmek zorundayız. Genel Alanadı Sistemi (DNS) kuralları çerçevesinde aşamalı olarak alanadlarının kişiselleştirilmesi ve özgünleştirilmesi sebebiyle veya herhangi bir kural veya kanun değişikliğini uygulamak amacıyla gerektiğinde kayıt veritabanındaki bilgilerin sergilenmesinde, içeriğinde veya ulaşımında kısıtlamalar getirebiliriz.Bir alanadı kaydettiğinizde alanadınızı ve ona ait IP (Internet Protocol) adreslerini alanadlarının düzgün çalışması için ilgili kuruma bildirmek zorundayız. Bazı üst yazmanlar bizim alanadlarının sahiplerinin ve/veya yetkililerinin isim, adres, telefon, faks numaralarını ve e-posta adreslerini de sağlamamızı zorunlu kılıyorlar. Sizin alanadı kaydınız ile ilgili bazı veya tüm bilgileri halka açıyorlar. Örneğin her üst yazman en azından her kayıtlı alanadını ve ilişkili IP adresini, alanadı internette fonksiyonel olabilsin diye TLD (Top Level Domain) sunucusu yetkililerine sağlıyorlar. Alanadı Sistemi kural ve düzenlemeleriyle uyumlu olarak bu üst yazmanlar bu TLD dosyalarını kötü amaçlarla kullanılmamak üzere ki buna ticari amaçlı e-posta dağıtımı da dahildir, ilgilenen üçüncü şahıslara da verebiliyorlar. Benzer şekilde her üst yazman her alanadının temel bilgilerini ki buna isim, telefon, faks ve e-posta adresleri de dahildir, derledikleri ve çalıştırdıkları halka açık veritabanlarıyla da halka açabilirler.Sizin hakkınızdaki bir takım bilgileri tedarikçilerimiz ve sizin istediğiniz servisleri sağlayan veya ihtiyacınız olan diğer hizmetleri sağlayanlarla paylaşabiliriz. Size ait bazı hassa bilgileri, örneğin güvenlik bilgileri, şifreler veya kişisel iletişimler (örn: kişisel e-postalar veya mesaj tahtası postaları) bu türden tedarikçilerimizle paylaşsakta, bu bilgileri diğer üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız. Resmi talepler (örn: mahkeme kararı), sizin onayınız veya sizin yetkili kıldığınız üçüncü şahısların onayları bunların dışındadır.Şunu belirtelim ki Alanadı Sistemi kural ve politikaları ile uyumlu olarak size ait olan bazı bilgiler halka açık bir veritabanında sergilenmek zorundadır.Adımı Nasıl Veritabanından Çıkartabilirim?Daha öncede belirtildiği gibi sizinle ilgili bir takım bilgileri halkın erişimine açmak durumundayız. Bu hizmet, ancak kullanıcının alanadı bazlı olarak teker teker araştırma yapması durumunda verilmektedir. ICANN ile yaptığımız anlaşmalar ışığında bir takım insanlar eğer bu verileri ,e-posta, telefon, faks veya diğer bir şekilde ticari amaçlar için kullanmayacak veya üçüncü şahıslara satmayacak veya dağıtmayacaklarsa kullanabilirler. Bu verilerin belli bir bölümü alınmamak üzere katma değerli bir ürün veya hizmette kullanılması bunların dışındadır. Eğer bir birey olarak kişisel bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasını önlemek istiyorsanız bizimle support@alantron.com adresinden temasa geçip istediğinizi bildirebilirsiniz.Bizim Sorumluluğumuz

Hizmetlerimizi alarak Gizlilik Politikamızda belirtilen bütün koruma ve veri işleme metodlarımızın şemsiyesi altına giriyorsunuz. Hizmetlerimizi satın aldığınızda sizin ile ilgili üçüncü şahısların şu konularda bilgilendirilmiş olduğunu kabul ediyorsunuz :Size bildirdiğimiz gizlilik korumalarının yanısıra çalışanlarımız, bayilerimiz ve iş ortaklarımız da bu Gizlilik Politikası Sözleşmesine, aşağıda belirtildiği gibi, özgürce uyabilirler.Çalışanlarımızın Sorumluluğu

Sadece geçerli iş amaçları olan, izinli Alantron çalışanlarının sizden toplanan bilgilere ulaşımına izin veriyoruz. Bir Alantron çalışanının geçerli sebep olmaksızın bu türden bilgilere erişimi ve kullanımı yasaklanmıştır ve tarafımızdan disiplin uygulaması yapılmasını gerektirir.Ayrıca bilgi işlem sistemlerimiz konu hakkında yetkisi olmayan çalışanlarımızın bu türden bilgilerin erişimine izin vermemek üzere düzenlenmiştir.Alantron Bayileri, Tedarikçileri ve İş Ortaklarının Sorumlulukları

Güvendiğimiz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız bize ulaşan bilgilerin bir kısmını işlemek ve kullanmakla yükümlüdürler. Bu tedarikçilerin ve iş ortaklarının bu türden bilgileri bizim izin verdiğimiz amaçların dışında kullanması yasaklanmıştır ve bu bilgilerin gizliliğini sağlamak zorundadırlar.Eğer Alantron veya herhangi bir bayimiz, tedarikçimiz, iş ortağımız, temsilcimiz veya çalışanımızın bu Gizlilik Politikasına aykırı hareket ettiğini düşünüyorsanız bizimle support@alantron.com adresinden veya aşağıda verilen adresten temasa geçebilirsiniz:Alantron
Dikkatine: Disiplin Kurulu
Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Yerleşkesi
Teknopark Z014 Yeniköy Izmit Kocaeli
TürkiyeDeğişikliklerin BildirilmesiGizlilik Politikasındaki herhangi bir değişikliği geçerli hale sokmadan 30 gün önce bu web sitesinde açıklayacağız. Bu şekilde her zaman ne türden bilgileri topladığımızı, nasıl kullandığımızı ve hangi koşullarda kullanıma açtığımızı bileceksiniz. Gizlilik Politikamızdaki değişiklikleri bu web sitesinde takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer yayımlanan değişikliklere bir itirazınız olursa bunu bize support@alantron.com adresini kullanarak bildirebilirsiniz.Eğer bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir itiraziniz veya sorunuz olursa lütfen support@alantron.com adresinden bizimle temasa geçiniz.