ALANTRON.COM WEB BARINDIRMA HİZMETLERİ ANA SÖZLEŞMESİI. SÖZLEŞME TEMELLERİ
Bu sözleşme ile Alantron Bilişim Ltd. Şti. ile Alantron online internet servisini kullanan kullanıcı arasında kullanıcıya sunulacak web barındırma servislerinin satış ve kullanım şartları düzenlenmektedir. Kullanıcı ve Alantron Bilişim Ltd. Şti., aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR
Web Barındırma Servis Sağlayıcı :
Alantron Bilişim Ltd. Şti (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Alantron" olarak anılacaktır.)
Adres:
KOÜ TeknoPark YeniKöy Yerleşkesi D2 YeniKöy
41001 İzmit / Kocaeli
Vergi Dairesi: Tepecik
Vergi No: 4650238747

Kullanıcı :
Bu sözleşmeyi Alantron'un online web barındırma satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kuruluştur. (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "müşteri" olarak anılacaktır.)

II. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri'nin Alantron'un web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

III. BİLDİRİMLER
Alantron, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması ve bu adrese yapılacak bildirimlerin takibi konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Alantron'e bildireceği bilgilerin her zaman doğru ve güncel olduğunu ve olacağını beyan eder. Alantron'a müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Alantron'a hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

IV. ALANTRON'UN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Alantron, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

V. ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Alantron Web Barındırma servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Alantron, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Alantron servis ücretlendirmeleri ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Alantron web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Alantron servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN TAHSİLATINA İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI (VARSA) KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Alantron'a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Alantron, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Alantron'a olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Alantron'da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Alantron'a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Alantron'a iletecektir.

Alantron, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Hosting hizmeti aynı sebeplerden dolayı tekrar tekrar suspend edilmis ve açılmışsa (yanlış konfigurasyon, spam gönderimi, hacklenme veya zararlı içerik sebeplerinden) tekrar açtırma bedeli 150 USD'dir.

Alantron, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servisleri yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

VI. ALANTRON'UN SORUMLULUĞU
ALANTRON MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.
BUNUNLA BERABER, ALANTRON SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA ALANTRON'UN SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

VII. ALANTRON KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak Alantron kayıtları geçerli sayılacaktır.

VIII. MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki haklarını müşteri panelinden otomatik olarak Alantron'un onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Alantron hiçbir şekilde sorumlu değildir.

IX. SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Alantron, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Alantron'a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Alantron Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Alantron, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir.
Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Alantron sözleşmeyi sonlandırabilir. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Alantron'a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

X. SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Alantron Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Alantron Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Alantron'un web adresinde yayınlanmaktadır.

XI. ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Alantron'un https://www.alantron.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Alantron servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

XII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Kocaeli İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Eğer bu sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ayrıntılı bilgi talebiniz varsa lütfen legal@alantron.com e-posta adresinden hukuk departmanımızla temasa geçiniz.

Son güncellenme tarihi 2007-12-28