Bireysel Web Hosting Paketi
14.50 USD/yıl
200 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
1 Mysql/MSSQL Veritabanı

Ticari Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
Sınırsız Disk Alanı
Sınırsız Trafik
Sınırsız Veritabanı

Kurumsal Web Hosting Paketi
14.95 USD/yıl
Sınırsız Disk Alanı
Sınırsız Trafik
Sınırsız Veritabanı

Bronz Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
20 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
1 Mysql/MSSQL Veritabanı

Gümüş Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
60 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
2 Mysql/MSSQL Veritabanı

Altın Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
90 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
5 Mysql/MSSQL Veritabanı

Mysql20 Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
1 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
1 Mysql/MSSQL Veritabanı

Mysql60 Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
5 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
2 Mysql/MSSQL Veritabanı

Mysql90 Web Hosting Paketi
0.00 USD/yıl
14 GB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
5 Mysql/MSSQL Veritabanı

Profesyonel Bayi Web Hosting Paketi
214.95 USD/yıl
Sınırsız Alan Adı
4000 MB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
25i Mysql/MSSQL Veritabanı

Performans Bayi Web Hosting Paketi
129.94 USD/yıl
Sınırsız Alan Adı
9000 MB Disk Alanı
Sınırsız Trafik
50 Mysql/MSSQL Veritabanı